alon-logo2

בוהיניה מגוונת מורכבת זן "גלית"

 

Bauhinia variegate var "GLIT"

 

buglit2.jpg
אני מדהימה באשכולות הפריחה האדומים שליbuglit1.jpg

 

משפחה:

 קסאלפיניים.

 

הערות מיוחדות:

צורת חיים:

 עץ, נשיר.

 

לעץ אין שרשים תוקפניים ולפיכך מתאים כעץ רחוב. מהעצים היפים בארץ. שימוש בזן המורכב יבטיח עוצמת פריחה ופריחה באותו יום של כל הפרטים.
יחסית לבוהיניות זריעות- נראה סביר גם בקיץ .

גובה כבוגר:

 6-7 מטר.

 

קוטר הנוף כבוגר:

 6-8 מטר.

 

קצב צימוח:

 בינוני עד מהיר.

 

איברים דקורטיביים:

 פריחה מרשימה במרץ בת כחודש וחצי-חדשיים באדום כהה, מופיעה באשכולות צפופים(!) עלים תמימים דמויי פרפר, מזכירים במעט את כליל החורש.

 

תנאי אור:

 שמש מלאה.

 

דרישה למים:

 חסכן במים סימול 2עד ביסוס.

 

bushade.jpg

אזורי אקלים:

 מישור החוף(2) שפלה וגבעות(3)עמקים פנימיים) הרים נמוכים(6) מפנה מזרחי ודרומי (8).

 

אזור מוצא:

 הודו.

 

שימושים גנניים:

 עץ רחוב, שדרה פורחת, בודד, קבוצה, שצ"פים. מומלץ מאד לשלב עם הזן המורכב "דיפ פינק", לקבלת תוצאות מהממות.

 


© כל הזכויות שמורות למשתלת אלון – אין להעתיק או לשכפל מידע כלשהו מדף זה.