alon-logo2

איקליפטוס מאפיר

 

Eucalyptus cinerea

 

budeep2.jpg
ענפי הצעירים משמשים לקישוט זרים

budeep1.jpg
פריחה

eucali3.jpg

עלווה

 

משפחה:

 myrtaceae, הדסיים.

 

הערות מיוחדות:

צורת חיים:

 עץ, ירוק עד.

 

עץ יפה בן כ 40 שנה על אדמת בזלת שטחית ביראון. מנסיוננו: לא מלכלך, מעט נשירת ענפים.

מתאים לקרקעות דלות ושטחיות. הנוף הכסוף, הנדיר, בולט למרחוק.

מתאפיין בפריחה קייצית בולטת, ממושכת, מיוני עד ספטמבר, בתקופה שחסר צבע בגן.

עץ נדיר בארץ ושימוש מושכל בו יוסיף לגן קישוטיות מכסיפה, נדירה בגינון.

גובה כבוגר:

 9-14 מטר (אינו נמנה על האיקליפטוסים הגדולים).

 

קוטר הנוף כבוגר:

 8-10 מטר.

 

קצב צימוח:

 מהיר.

 

איברים דקורטיביים:

 העלים היובניליים נגדיים, עגולים, באפור מכסיף ומשמשים כענפי קישוט לזרי פרחים, פריחה ממושכת, שופעת בלבן,  גזע סיבי ייחודי, מחוספס, המזכיר את גזע הסקוויה, נוף העץ מרהיב, מכסיף ובולט למרחוק.

 

תנאי אור:

 שמש מלאה.

 

דרישה למים:

 חסכן במים.

 

אזורי אקלים:

 כל האיזורים, למעט בקעה וערבה.

 

אזור מוצא:

 אוסטרליה דרום מזרח South Weles.

 

שימושים גנניים:

 בודד, קבוצה, שדרה, הסתרה גבוהה מהירה, שובר רוח, מיקוד והדגשה.

 


© כל הזכויות שמורות למשתלת אלון – אין להעתיק או לשכפל מידע כלשהו מדף זה.