alon-logo2

שזיף פעמוני (שזיף פורמוזי)

 

PRUNUS CAMPANULATA

 

buglit2.jpg
אני מפאר את הגן לפני השקדייהbuglit1.jpg

פריחה – תצלום תקריב

 

משפחה:

 ורדיים.

 

הערות מיוחדות:

צורת חיים:

 שיח גדול או עץ קטן, נשיר.

 

הפריחה מופיעה לעיתים לפני השקדייה, גם לבלוב העלווה מקדים את שאר העצים! העץ חזק ועמיד למחלות ומזיקים יותר מרב הורדיים. זקוק למעט מנות קור כדי לפרוח. פרטים יפים בגן הבוטני בירושלים ובקבוץ יראון.

גובה כבוגר:

 4-6 מטר.

 

קוטר הנוף כבוגר:

 3-4 מטר.

 

קצב צימוח:

 בינוני.

 

איברים דקורטיביים:

 אשכולות פריחה שמוטים צפופים, דמויי פעמון (מכאן שם העץ), בוורוד אדמדם המופיעים בינואר-פברואר לפני העלווה, עלווה רעננה משוננת בקצותיה בירוק כהה. שלכת ארגמנית, אדמדמה, לעתים צהובה, הפרי קטן כדורי ואדמדם.

 

תנאי אור:

 שמש מלאה, חצי צל.

 

דרישה למים:

 דרושה השקיית עזר.

 

shapashde.jpg

אזורי אקלים:

 מישור החוף(2) שפלה וגבעות(3) עמקים פנימיים (4) ההר הגבוה (5) הרים נמוכים(6).

 

אזור מוצא:

 יפן, טיוואן.

 

שימושים גנניים:

 בודד, קבוצה, פטיו, מסלעות גדולות, שולי הגן, גינות קטנות, רחובות הולנדיים.

 


© כל הזכויות שמורות למשתלת אלון – אין להעתיק או לשכפל מידע כלשהו מדף זה.